บทความ

ผู้หญิงกับโทษประหารชีวิต

กฎหมายที่มีโทษประหารชีวิต

โทษประหารชีวิตไม่ใช่ความยุติธรรม

แถลงการณ์ ให้ปล่อยตัวประชาชนจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และยุติการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมของประชาชน

สถิติโทษประหารชีวิต ตุลาคม 2560

จดหมายเปิดผนึกขอให้ใช้บทลงโทษทางเลือกแทนการจำคุกหญิงสูงอายุผู้กระทำผิด

แถลงการณ์กรณีการปราบปรามโดยใช้กำลังรุนแรงต่อพลเรือนชาวมุสลิมโรฮิงญา ในรัฐยะไข่ของรัฐบาลเมียนมาร์